it služby

správa počítačov seriózne

obchodné meno: Ing. Miroslav Michalka SlafoComputers
adresa: M.Benku 2423/4, Topoľčany 955 03
IČO | DIČ | IČ-DPH: 43243886 | 1036827154 | SK1036827154
IBAN: SK4409000000000038292774 (Slsp)
e-mail | telefón: office@michalka.sk | 0903 038 966
Skip Navigation Links

služby

Ste spoločnosť, ktorej sa neoplatí zamestnávať na plný úväzok informatika, ale vyžadujete profesionálne urobenú prácu? Ste na správnej adrese.
Svoje služby ponúkam v regióne, kde žijem, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a blízke okolie. Mojimi klientmi sú prevažne malé a stredne veľké firmy, ale aj obce, školy a živnostníci. Ponúkam nasledovné služby:

Paušálne služby, doporučený štandardný postup

 • Počítač preinštalujem a zaheslujem administrátorske konto. Majiteľ počítača dostane heslo v zalepenej obálke.
 • Uživateľ sa bude prihlasovať kontom s obmedzenými právami. Toto zaručuje, že si uživateľ sám nevedomky počítač neznefunkční.
 • Všetky aktualizácie Windows alebo uživateľských programov vykonávam osobne alebo pripojením nadiaľku.
 • Osobne vykonávam všetky hardverové zmeny na počítači a pripojených zariadeniach, alebo aspoň som pri nich účastný.
 • Týmto postupom preberám počítač do správy a zodpovedám za jeho technickú funkčnosť.
 • Všetky servisné zásahy, vrátane cestovných náhrad, budú vykonané v rámci paušálnej platby.
 • Návrh paušálnej zmluvy k nahliadnutiu (PDF formát 54kB).

Administrátorske práce

 • Správa firemnej siete. Pripojenie počítačov a tlačiarní do siete, nastavenie zdieľania. Prepojenie cez routre, switche a wifi zariadenia.
 • Správa firemného servera. Vytvorenie a správa domény, uživateľských účtov, active directory, DNS, poštových účtov.
 • Inštalácie Windows, aplikačných programov, antivírových programov, aktualizácie programového vybavenia.
 • Vytváranie RAID diskovych polí tzn. zabezpečenie dát proti zlyhaniu pevného disku.
 • Poradenstvo uživateľom osobne alebo telefonicky.
 • Zálohovanie uživateľských údajov.

Programátorske práce

 • Vytváranie webových stránok alebo aplikácii na zakázku.
 • Vytváranie aplikácii pre mobilné telefóny s operačným systémom Windows Mobile.
 • Programovanie Windowsovských aplikácii na zakázku po vzájomnej dohode.

Opravy počítačov

 • Spojazdnenie nefunkčného počítača. Spravidla záloha uživateľských dát a oprava alebo reinštalácia Windows.
 • Výmena nefunkčných súčastí alebo doplnenie nových komponentov počítača ako pevých diskov, RAM pamäte, DVD mechaniky a iného hardveru.

Obchodná činnosť

 • Maloobchodný predaj počítačovej techniky, kancelárskej techniky a spotrebného materialu.
 • Maloobchodný predaj kancelárskeho softveru a antivírových programov spoločnosti ESET.

Cenník služieb

 • Ceny sú stanovené vždy po dohode s klientom. Pri určení paušálnej ceny sa posudzuje celkovú veľkosť firmy a náročnosť procesov vo firme.
paušálna platba:individuálna dohoda od 25,00 €/mesiac
práca a poradenstvo bez paušálnej zmluvy:20,00 €/hod. (účtuje sa po polhodinách)
cestovné náhrady bez paušálnej zmluvy:0,40 €/km
programovanie aplikácii:individuálne rokovanie o cene
ceny tovarov:v závislosti od nákupnych cien
 • Som plátcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH.

Vyštudoval som Fakultu riadenia a informatiky na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Od r.1994 sa profesionálne venujem informačným technológiam. Pracoval som viac ako 10 rokov ako systémový administrátor v Slovenskej sporiteľni. Od r.2006 poskytujem svoje služby ako SZČO.

(c)2012 M.Michalka. Hosting QSH.